Home Komisi Komisi C (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Komisi C (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

NO NAMA JABATAN FRAKSI
1 Mar’atun Sholichah, SH Ketua F. Demokrat
2 H. Tri Astuti, SH Wakil Ketua F. Gerindra
3 Hj. Mutafaridah, S.Pd.I Sekretaris FKB
4 Drs. H. Sa’dun Na’im Anggota FKB
5 H. Rofi’udin S.Pd, M.Pd Anggota FKB
6 H. Achmad Chamim, S.Ag Anggota FKB
7 Edi Susanto Anggota F. PG dan KS
8 Siti Rofiqoh Anggota F. PG dan KS
9 Andi Hartanto, S.Pd Anggota F. PDI Perjuangan
10 Aguk Sahabudin, ST Anggota F. Amanat Pembangunan
11 H. Narto, SE Anggota F. Nasdem Nurani Rakyat